Апартаментът от Стокхолм

В невероятния  Стокхолм един невероятен апартамент.

Харесваме всичко от етажите, стените, цветовата палитра, мебелите…
1 interior design - photo idha lindhag - dustjacket attic 3 interior design - photo idha lindhag - dustjacket attic 4 interior design - photo idha lindhag - dustjacket attic 5 interior design - photo idha lindhag - dustjacket attic 6 interior design - photo idha lindhag - dustjacket attic 7 interior design - photo idha lindhag - dustjacket attic 8 interior design - photo idha lindhag - dustjacket attic 9 interior design - photo idha lindhag - dustjacket attic
You must be logged in to post a comment Login