“Езикът” на тялото при публични изказвания

Основна цел на говорещия при публичното изказване е да убеди аудиторията в правотата на своята теза. Затова той трябва да се съобразява със слушателите, като отчита техните очаквания и се съобразява и реагира адекватно на техните реакции.

496ec84bd577dfcaa6982ac2c759c4e5

Снимки: Pinterest

Основно средство за общуване е езикът, но съществуват и помощни средства, които се наричат екстра-лингвистични фактори. Това са личността и поведението на говорещия, “езикът” на тялото.

dfa5aa4c2508c98ccc2e9255d40d001d

Ако говорещият не е публична личност, не е обществено разпознаваем, първият контакт с публиката е много важен, за да го възприеме тя. В този смисъл той трябва да се наложи със значимостта на съдържанието, с оригиналността на тезата си и издържаната и разнообразна аргументация. Ако възприемем едно публично изказване като актьорско превъплъщение, въздействието върху слушателите е комплексно: то не е продукт само на речевото поведение на оратора, но и на цялостната му визия: облеклото,“езика” на тялото – жестове, мимика, поза.
“Сценичният костюм” трябва да допълва, а не да противоречи на изграждането образа на оратора. Ако изказването е тържествена реч в значим за общността момент, това предполага и съответната официалност на дрехата. Съществуват дори клиширани атрибути в определени речеви ситуации: например при завършване на висше образование, в съда, в ритуалните зали. Не случайно църквата също залага на облеклото като определено внушение, изграждащо личността на свещенослужителя.

ab14dc4400ca4df975d6d63a9798454f

В други случаи например пред младежка аудитория по време на дискусия официалното облекло “натежава” и по-скоро създава дистанция между оратора и младите хора, която е неподходяща и неуместна. Когато говорим за облеклото, трябва да имаме предвид нещо важно: то не трябва да иззема функциите на езика. Слушателите трябва да чуят оратора, а не да го видят.

5906772a092c843823b2f18ddde9588d

“Езикът” на тялото има голямо значение за въздействието на изказването. Мимиките, жестовете, позата, движенията, които прави по време на говорене, зависят от темперамента на говорещия. Позата със скръстените на гърдите ръце например “затваря” пространството около оратора, инстинктивно слушателите се отдръпват от него. Подпрените ръце и устремното наведено напред тяло създават заплашителна атмосфера. Прекаленото жестикулиране също пречи на нормалното възприемане на словото, разсейва или дразни слушателите. Мярката е в основата на цялото внушение, което излъчва личността на говорещия.

Най-важното, което трябва да запомните, е, че трябва да се освободите от “сценичната треска”, да приемете, че срещу вас стоят доброжелателно настроени слушатели, но да сте готови за всякакви реакции. Освободете се от напрежението, мислете позитивно и бъдете максимално естествени и искрени. Искреността е най-силното доказателство във вашето публично изказване.
You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply