Как да маркетираме успешно извън България?

Лектор: Гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян

Период на провеждане
7 юни (събота) 9.00 – 18.30 ч.
8 юни (неделя) 9.00 – 18.30 ч.

За да бъде успешен, всеки бизнес трябва да се адаптира към динамично променящите се пазари не само на национално, но и на международно ниво.  Ако основната Ви цел е увеличаване на приходите, разширяването на пазарите е не само препоръчително, а задължително.

В този курс ще получите ценни умения и съвети, независимо дали сега стъпвате на външни пазари, или вече сте с установени позиции извън граница. Ще се запознаете с конкретни фактори и рискове, с които трябва да се съобразявате в отношенията си с чуждестранни партньори. И най-важното: как да постигнете всичко това с оптимални разходи.
Теми в програмата:

•    Глобализация и международен маркетинг. Необходимост от излизане на външни пазари.
•    Фактори, оказващи влияние при международния маркетинг:

o    Икономически фактори
o    Правна и културна среда
o    Технологична среда
o    Политическа среда
o    Конкуренти.
o    Особености на сегментирането, избора на целеви пазар и позиционирането при международния маркетинг.
o    Адаптация на продукта. Предизвикателства.
o    Адаптация на цената. Предизвикателства.
o    Дистрибуция на външни пазари. Адаптация. Предизвикателства.

• Комуникация на външните пазари:

o   Адаптиране на посланието и рекламните текстовe
o   Медийната среда на външните пазари
o   Brand book.
o   Бюджет за маркетингови дейности. Предизвикателства при международния маркетинг.
o   Брандинг и външни пазари.
o   Работа с чуждестранни партньори.
o   Nation branding. City branding.

Информация за лектора

Гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян е преподавател в Нов български университет, програмен директор в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ и съавтор на магистърската програма „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг“. Преподава дисциплините „Медия планиране“, „Принципи на маркетинговите комуникации“, „Международна реклама“, „Визуален мърчандайзинг“, „Реклама и медии“, „Медиен брандинг“ и други.

Завършил е маркетинг в УНСС, а през 2005 г. завършва и „Медия стратегии и планиране“ в The University of Delaware, eFlag Learning Solutions. Член е на Апелативната комисия на Националния съвет за саморегулация в рекламата и на Българската асоциация по маркетинг.  Лектор в редица семинари. Има множество публикации. Професионалния си опит в областта на рекламата е натрупал като директор „Клиенти“ в рекламната агенция „Адиа“ (представителство на в. Financial Times), както и като управител на консултантска компания „Бранд спирит“. Той е пример за вдъхновяващ и отдаден на рекламата професионалист, както споделят и всички негови студенти.

Цена:180 лв.

Сертификат:
Всеки курс гарантира високо ниво на подготовка и удостоверение за професионална специализация.

Допълнителни материали:
Материалите се  получават на място и са съобразени с практическата насоченост на курса.

Хорариум:
18 учебни часа

Запишете се още сега:
college@m3college.com
или02/951 67 75
You must be logged in to post a comment Login