Мотивационното писмо може да отвори много врати

Вече сте си подготвили автобиография, но идва и следващото изискване на бъдещия ви работодател, а именно мотивационното писмо. То е ново и непознато, а и често се случва някой да се откаже да кандидатства за работа само защото не знае какво е то и как да го напише!

То е важна част от кандидатурата за работа и е убеждаващо послание, близко до молбата за постъпване на работа. В него описвате вашите професионални умения и изразявате готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате, подчертавате вашите силни страни и това, което можете да допринесете за бъдещия успех на фирмата.

За да сте по-различни от другите кандидати и да “спечелите” работодателя: 1) привличате внимание; 2) предизвиквате интерес; 3) внушавате желание… и ще ви поканят на интервю.

Мотивационното ви писмо трябва да е кратко (страница – страница и половина) и интересно за работодателя. Основните елементи са:

А) Координати – подател и получател.

Б) Въведение – привлечете вниманието и накарайте бъдещия ви работодател да го прочете докрай. Подчертайте за какво кандидатствате и откъде знаете за обявената длъжност. Разкажете накратко защо искате да работите в дадената фирма
и проявете готовност и желание за длъжността (не забравяйте – имате интерес към фирмата).

В) Мотивация – съчетайте опита, който имате, с изискванията за предлаганата длъжност. Включете силните си страни, които биха заинтересували работодателя. Опишете образованието и опита, които имате и които ще ви бъдат полезни

в бъдещата ви дейност. Изразете силната си мотивация и готовността да работите в тази фирма и с какво бихте помогнали на нея, екипа и работодателя.

Г) Завършете с благодарност към работодателя за отделеното време и подчертайте, че сте на разположение за интервю с него. Уверете се, че сте дали пълна информация за обратна връзка с вас. И че сте адресирали писмото правилно – изписали сте вярно името на фирмата и на човека, до когото го адресирате. Значи всичко е ОК!

Успех!
You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply