Влияние чрез комуникация

25.04.2015
09:00-17:00


Кв. Докторски паметник
Офис на Ентуей България
София, ул. Марин Дринов № 5 /вътрешна къща партер/

Регистрационна форма

Регистрационна форма (368.5KB) » Свали

Програма

Програма (509.26KB) » Свали

Открит практически курс по овладяване на комуникационни похвати за професионалното ежедневие: по казуси на участниците

Целенасочената работа върху овладяването на това какво казваме, в кои случаи и по какъв начин, определя и взаимоотношенията ни с другите.

За кого е този курс?
Както за бизнес, така и за индивидуални участници, желаещи да постигнат ефект и влияние във взаимоотношенията си с другите, с цел да създадат стойност и равнопоставеност. За предприемачи, директори, мениджъри, търговци, служители, кандидати за работа и пр. Успехът за вас ще е основан на конкретността на вашия казус.
Ако желаете да усвоите подход, без да се основавате на конкретен пример, ще имете възможността да получите готова принципна схема за подготовка на целеви взаимоотношения.

Защо и кога това може да ни е полезно?
Бързото създаване на добри човешки взаимоотношения е в основата на хората, които успяват.
В това е и смисъла на изграждане и усъвършенстване на лидерски качества и това не е даденост само на политиците, а резултат от поведението на всеки човек. Те се проявяват в това, което казваме, правим и мислим и така отразяват това, което сме. А хората ни преценяват именно по нашето проявление.
Както във взаимоотношенията между търговец и клиент, ръководител и подчинен, кандидат за работа и работодател – нашата способност за овладяване на влиянието, което се обменя между нас и другите определя и резултатите, които ще постигнем.

По какви работни казуси?
Всеки участник ще има възможност да разработи ситуации от своето професионално ежедневие с оглед да приложи решенията, които ще представим.

Ще засегнем следните случаи в рамките на 90 мин. всеки:
– КОГА И КАК създаваме доверие и интерес в другите, особено през първите минути на срещата ни?
– КАК да изградим и предадем мотивация и да направим другите съпричастни?
– КАК да отговорим убедително на упрек или критика и да намерим решения за проблема?
– КОГА, КАК И ЗАЩО да изкажем признание към другите?
You must be logged in to post a comment Login